Những ai có quyền yêu cầu tạm ngừng phiên tòa

0
873

Những ai có quyền yêu cầu tạm ngừng phiên tòa dân sự khi phiên tòa dân sự đang tiến hành xét xử và những yêu cầu đó như thế nào là hợp lý và được tòa án chấp thuận

Theo quy định tại Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự thì khi tham gia phiên tòa có các thành phần như:

– Những người tiến hành tố tụng: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Bộ luật TTDS thì người tiến hành tố tụng gồm: Chán án Tòa án; Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên; Thư ký tòa án; Viện trưởng Viện kiểm sát; Kiểm sát viên; Kiểm tra viên.

– Đương sự gồm: Nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (Điều 68 Bộ luật TTDS). Người tham gia tố tụng khác gồm: Ngưởi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự (Điều 75 Bộ luật TTDS);  Người làm chứng (Điều 77 Bộ luật TTDS); Người giam định (Điều 79 Bộ luật TTDS); Người phiên dịch (Điều 81 Bộ luật TTDS); người đại diện (Điều 85 Bộ luật TTDS).

Thực tế các phiên tòa cho thấy những người sau sẽ yêu cầu tạm ngừng phiên tòa: Hội đồng xét xử (thẩm phán chủ tòa phiên tòa, hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa); Kiểm sát viên đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa; Đương sự tham gia phiên tòa (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của những người này); Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự bao gồm: Luật sư của Nguyên đơn, Luật sư của Bị đơn, Luật sư của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có quyền yêu cẩu và đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa.

Ai là người có quyền tạm ngừng phiên tòa? Hội đồng xét xử sẽ có quyền tạm ngừng phiên tòa trên cơ sở đề nghị của những người tham gia tố tụng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 259 Bộ luật TTDS thì: Trong quá trình xét xử Hội đồng xét xử có quyền tạm ngừng phiên tòa khi có các căn cứ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1, Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com