Nhẹ nhất cho việc tổ chức sử dụng ma túy cũng là từ 2 đến 7 năm tù

0
625

Việc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy là việc đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác và thông qua các hành dưới đây, các hành vi này được xác định là vai trò đồng phạm với nhiều vai trò khác nhau như: Chỉ hủy, cầm đầu, thực hành, giúp sức….

– Đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy;

– Chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất, chiếm đoạt…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác);

– Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, chiếm đoạt…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

– Tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.

Đồng phạm của nhóm này là:

Chỉ hủy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Điều này thể hiện rõ vở việc cung cấp chất ma túy, ngoài ra còn cung cấp địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, ngoài ra còn có cả hành vi tìm người sử dụng ma túy.

Quy định cụ thể về tội này thuộc khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự:  Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com