Nhập tài sản riêng vào tài sản chung theo Điều 46

0
1058

Theo khoản 1, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình thì vợ chồng có quyền nhập tài sản riêng của mình vào tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Tại Điều 46 Luật hôn nhân và Gia đình quy định việc nhập tài sản riêng của vợ hoặc tài sản riêng của chồng vào khối tài sản chung như sau:

“Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

  1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
  2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
  3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Khi thực hiện việc thỏa thuận thì thỏa thuận của vợ chồng phải đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Điều 117 của Bộ luật Dân sự như sau:

Thứ nhất: Chủ thể ký kết thỏa thuận phải là người có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù với với giao dịch dân sự được xác lập. Theo đó: Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Thứ hai: Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. Có nghĩa là vợ chồng phải hoàn toàn tự nguyện không ai bị ép buộc, cưỡng bức hay đe dọa, việc ai đó cho rằng mình bị cưỡng bức, ép buộc, đe dọa thì người đó phải chứng minh mình đang bị việc cưỡng bước, ép buộc và đe dọa, nếu không chứng minh được thì coi như là tự nguyện.

Thứ ba: Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Thứ tư: Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. Một số giao dịch bắt buộc phải lập thành văn bản, một số giao dịch bắt buộc phải công chứng hay đăng ký… do đó phải đáp ứng các điều kiện có hình thức của giao dịch dân sự.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com