Nhập nhờ hộ khẩu về Hà Nội

0
2259

Nhập nhờ hộ khẩu ở Hà Nội, việc nhập nhờ hộ khẩu của những người ngoại tỉnh hoặc trong cùng thành phố Hà Nội là một điều kiện thuận lợi để cho người nhập khẩu có được nơi đăng ký hộ khẩu tại Hà Nội.

Một trong những điều kiện về nhập nhờ hộ khẩu là việc nhập nhờ bắt buộc phải được chủ hộ khẩu nơi nhập nhờ đồng ý bằng văn bản và người nhập nhờ phải có những cam kết nhất định không được ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế phát sinh từ hộ gia đình, từ căn cứ là sổ hộ khẩu. Việc nhập nhờ hộ khẩu ở Hà Nội được kiểm soát chặt trẽ, do đó khi thực hiện dịch vụ nhập nhờ sổ hộ khẩu người đi nhập nhờ phải ý thức và có những trách nhiệm nhất định.

Nhập nhờ khải có văn bản đồng ý, chủ hộ cho nhập nhờ và người nhập nhờ phải có văn bản về việc nhập nhờ, văn bản này phải được chủ hộ đồng ý. Tuy luật không quy định cụ thể nhưng đều toát lên nội dung là nhập nhờ là chỉ có tích chất cư trú nhờ không liên quan đến tài sản của hộ gia đình, hoặc các quyền lợi khác của hộ gia đình, do đó sau khi nhập nhờ thường sẽ tách sổ hộ khẩu cho người nhập nhờ thành một sổ hộ khẩu mới theo quy định.

Việc nhập nhờ sổ hộ khẩu thường được thực hiện trên các mối quan hệ như anh em ruột trong gia đình, cô dì chú bác với nhau, nhưng cũng có trường hợp là nhập nhờ cho các anh, chị, em trong họ, thực tế cũng có thể là bạn bè. Theo quy định của pháp luật thì chỉ có những người có quan hệ trong gia đình, nhưng trên thực tế vì nhiều lý do khác nhau nên vẫn xảy ra các tình trạng nêu trên, do đó khi nhập nhờ phải có những thỏa thuận cụ thể để sao cho đỡ vướng mắc với nhau về sau này.

Dịch vụ nhập nhờ hộ khẩu thực chất là việc nhiều người khi thực hiện việc nhập nhờ hộ khẩu nhưng do điều kiện công việc, thời gian nên có sử dụng các dịch vụ của luật sư, theo đó họ sẽ ủy quyền cho luật sư đi hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục nhập nhờ hộ khẩu. Bởi lẽ luật sư là những người cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, lại hiểu biết và nắm rõ các quy định của Luật Cư trú và các luật liên quan, có kiến thức pháp lý nên giải trình hay đề nghị các vấn đề có căn cứ để bảo vệ quyền lợi cho người đi nhập nhờ hộ khẩu.

Một trong các câu hỏi thường gặp trong quá trình nhập nhờ hộ khẩu là: Có rắc rối gì trong việc nhập nhờ hộ khẩu không? Có nên cho nhập nhờ hộ khẩu hay không? Hộ khẩu ghép có phải là nhập nhờ hay không? Hay nhập nhờ hộ khẩu cần lưu ý gì?… đây cũng là các băn khoăn của chủ hộ cũng như những người đi nhập nhờ. Tuy nhiên tùy thuộc vào mối quan hệ cụ thể, vào hoàn cảnh cụ thể luật sư sẽ tư vấn, hướng dẫn các hậu quả pháp lý của từng trường hợp và giải đáp cho khách hàng.

Luật Doanh Gia cung cấp các dịch vụ về nhập nhờ hộ khẩu và phân tích hậu quả pháp lý của việc này.

Luật sư hướng dẫn điều kiện và dịch vụ nhập hộ khẩu về Hà Nội

Các bài viết liên quan:

Thủ tục nhập hộ khẩu về Hà Nội; Điều kiện nhập hộ khẩu về Hà Nội; Dịch vụ nhập hộ khẩu về Hà Nội; Làm lại sổ hộ khẩu ở Hà Nội; Thủ tục tách khẩu ở Hà Nội; Điều kiện nhập hộ khẩu về Hà Nội; Trình tự, hồ sơ chuyển hộ khẩu về Hà Nội.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com