Nguyên tắc về tài sản chung vợ chồng khi chia tài sản ly hôn

0
597

Khi chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia phải dựa trên nguyên tắc nhất định theo từng chế định tài sản của vợ chồng để làm căn cứ khi chia

Nguyên tắc chung của chế định tài sản vợ chồng khi chia được thể hiện rõ tại điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình, theo đó điều luật này quy định như sau:

  1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.
  2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
  3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

Đã là nguyên tắc khi chia do đó được áp dụng chính xác và luôn bảo đảm vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong các việc như tạo lập tài sản, định đoạt tài sản hay chiếm hữu sử dụng tài sản và đặc biệt là hiểu rõ nguyên tắc không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập, do đó nhiều trường hợp cho rằng mình làm ra thu nhập còn vợ thì không nên khi chia lại muốn phần hơn, tuy nhiên đây đã là nguyên tắc thì phải áp dụng cho phù hợp.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com