Người phạm tội có nhân thân tốt

0
808

Nhân thân của người phạm tội gồm những yếu tố gì và như thế nào được hiểu là nhân thân tốt, đây cũng là vấn đề cần làm rõ và chứng minh trong từng vụ án cụ thể để xem xét các vấn đề về nhân thân của người phạm tội

Thứ nhất: Xét về lần phạm tội thì ngoài lần phạm tội lần này người phạm tội luôn tôn trọng và chấp hành các quy tắc xã hội thật tốt, các quy tắc này được hiểu là các quy định sống ở cộng đồng dân cư khi người phạm tội sống, tại nơi làm việc khi người phạm tội làm việc thậm chí có thể là những công việc do người phạm tội làm ở môi trường điều kiện được cho rằng là tốt.

Thứ hai: Luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước, đó là các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các phương diện, các vấn đề và trong mọi thời điểm đến trước khi hành vi phạm tội xảy ra.

Thứ ba: Thực hiện đúng, đầy đủ và thực hiện tốt các quy định, các nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú, nơi ở hay nơi học tập,làm việc;

Thứ tư: Không vi phạm các điều mà pháp luật cấm, chưa từng vi phạm những điều này;

Thứ năm: Chưa bao giờ bị kết án, bị xử lý vi phạm hành chính hay xử lý kỷ luật trong cuộc sống, trong công việc.

Trường hợp người phạm tội có án tích nhưng đã được xóa án tích, được đương nhiên xóa án tích thì coi là chưa bị kết án; đã bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật nhưng đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật thì được coi là chưa bị xử lý hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật, nhưng không phải là có nhân thân tốt.

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com