Người hưởng án treo vẫn có thể bị đi tù khoản 5 Bộ luật Hình sự

0
1030

Người hưởng án treo vẫn có thể bị đi tù nếu vi phạm vào khoản 5, Điều 65 Bộ luật Hình sự, bởi lẽ đây là quy định về việc người hưởng án treo vi phạm các nghĩa vụ thi hành án hình sự mà theo quy định phải thực hiện.

Như chúng ta đã biết, cho hưởng án treo nghĩa không phải là hình phạt mà là một biện pháp miễn giảm hình phạt có điều kiện theo đó không phải chấp hành hình phạt tù và phải thực hiện nghĩa vụ thử thách từ 01 đến 05 năm với điều kiện là xử phạt tù không quá 03 năm và căn cứ vào nhân thân của người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đặc biệt là xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù.

Tuy nhiên, nếu người được hưởng án treo lại vi phạm vào quy định tại Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự thì sẽ phải chấp hành hình phạt tù đối với bản án đã được hưởng án treo, cụ thể:

  1. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, những người được hưởng án treo cần chú ý không được vi phạm nghĩa vụ của Luật Thi hành án hình sự và đặc biệt không được phạm tội mới, bởi lẽ nếu vi phạm nghĩa vụ thi hành án hình sự sẽ phải chấp hành hình phạt đối với bản án đang được hưởng án treo, còn phạm tội mới sẽ bị tổng hợp hình phạt cả tội đang hương án treo và tội phạm mới.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com