Người dưới 18 tuổi sẽ được miễn trách nhiệm nếu

0
1554
Người dưới 18 tuổi khi phạm tội có thể áp dụng Điều 91 Bộ luật hình sự để xem xét miễn trách nhiệm, cụ thể:
Khi xem xét và xử lý người phạm tội dưới 18 tuổi cần áp dụng những nguyên tắc sau và áp dụng pháp luật như sau:
Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này (Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự), thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này (các biện pháp giám sát, giáo dục):
  1. a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ các trường hợp được quy định dưới đây:
– Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác);
– Điều 141 (tội hiếp dâm);
– Điều 171 (tội cướp giật tài sản);
– Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy);
– Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy);
– Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy);
– Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy);
– Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này;
  1. b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi Phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự năm 2015 trừ các trường hợp sau:
– Quy định tại Điều 123 (tội giết người);
– Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác);
– Điều 141 (tội hiếp dâm),
– Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi);
– Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi);
– Điều 150 (tội mua bán người);
– Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi);
– Điều 168 (tội cướp tài sản);
– Điều 171 (tội cướp giật tài sản);
– Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy);
– Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy);
– Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy);
– Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy);
– Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này;
  1. c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án. Như vậy, cần xác định vai trò không đáng kể trong vụ án là như thế nào
Như vậy, nếu thuộc trường hợp có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51; tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả và có thể hiểu là trên 50% hậu quả thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và chỉ phải chịu áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục khác.
Đây là những quy định có lợi cần cho người phạm tội và thể hiện chủ chương của Đảng, Nhà nước trong việc áp dụng Nguyên tắc có lợi cũng như chính sách được quy định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự.
Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.