Người đại diện Công ty năm 2021

0
858

Công ty, Doanh nghiệp là một tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, do đó người đại diện là cá nhân đại diện cho công ty, doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghãi vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người đại diện cho công ty, doanh nghiệp được chia ra làm nhiều nhóm dưới đây:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện cac quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao địch của doanh nghiệp; từ các quan hệ tranh chấp, khởi kiện tại tòa án hay trọng tài cũng như từ quan hệ đối nội, đối ngoại khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty như đối với Công ty TNHH và Công ty Cổ phần thì ngoài các quyền và nghĩa vụ như là người đại diện cho doanh nghiệp, thì Công ty còn có quyền có thể cử 2 người đại điện hoặc nhiều người đại diện, Điều lệ Công ty sẽ quy định cụ thể về chức danh và nhiệm vụ đại diện của từ người.

Đại diện theo ủy quyền. Luật Doanh nghiệp cũng quy định về việc đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Khi doanh nghiệp hoặc Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú ở Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Thông thường sẽ là cấp phó của mình. Như vậy, người đại diện theo pháp luật sẽ được ủy quyền cho người khác thực hiện công việc của mình khi người này xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Người đại diện theo ủy quyền của các chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cũng được Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể, theo đó:

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu Công ty, khi Công ty tham gia vào việc góp vốn để trở thành thành viên của Công ty khác hoặc khi tham gia mua cổ phần của một công ty để trở thành Cổ đông của Công ty đó. Trường hợp này là tổ chức khi tham gia vào góp vốn, mua cổ phần thì phải cử người đại diện cho tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của cổ đông, người góp vốn và thậm chí tham gia vào quản lý doanh nghiệp mới. Tư cách tham gia là đại diện cho chủ sở hữu, đại diện cho công ty, đại diện phần vốn góp.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty, Doanh nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án, thông thường các Công ty, Doanh nghiệp sẽ thuê Luật sư để Luật sư đại diện cho doanh nghiệp của mình tham gia tố tụng theo quy định của Tố dụng tòa án, trọng tài..

Người đại diện theo quyền cho các cổ đông khi đi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các cổ đông. Thường có thể là các cá nhân có liên quan, Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

Việc đại diện của Công ty, Doanh nghiệp có thể được thực hiện qua các phương tiện như:

Qua đăng ký doanh nghiệp, qua hệ thống đăng ký kinh doanh, qua chức danh ví dụ như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng Giám đốc… Qua Văn bản ủy quyền như: Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký và xác nhận của Công ty; Qua văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan Công chứng như: Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền; Qua tổ chức luật sư như: Hợp đồng ủy quyền cho đơn vị luật sư, Giấy giới thiệu cho Luật sư theo thủ tục của Luật sư khi nhận ủy quyền.

Tư vấn pháp luật về Công ty cổ phần

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn Email: luatdoanhgia@gmail.com