Người có công với cách mạng được tha tù trước thời hạn

0
746

Người có công với cách mạng và nhân thân của người có công với cách mạng được tha tù trước thời hạn khi chấp hành được 1/3 thời gian hình phạt hoặc chấp hành ít nhất 12 năm nếu là tù chung thân được giảm xuống còn tù có thời hạn

Người có công với cách mạng được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung năm 2007, năm 2012 cụ thể tại Điều 2, cụ thể như sau:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Liệt sĩ;

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

– Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

– Bệnh binh;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

– Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

– Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

– Người có công giúp đỡ cách mạng.

Thân nhân của những cường có công với cách mạng cũng được hưởng ưu đãi.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com