Người bị làm nhục có quyền yêu cầu khởi tố theo Khoản 1 Điều 155

0
2457

Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Hình sự quy định về tội làm nhục người khác, theo đó người bị làm nhục hay còn gọi là bị hại trong vụ án này sẽ có quyền làm đơn đề nghị cơ quan Điều tra có thẩm quyền tiến hành khởi tố vụ án.

Trích quy định điều luật như sau:

Điều 155. Tội làm nhục người khác

  1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Như vậy nếu người nào mà xúc phạm nghiêm trọng đến 02 nhóm quan hệ pháp luật của người bị hại được pháp luật hình sự bảo vệ đó là: Nhân phẩm; Danh dự mà thỏa mãi quy định nêu trên thì sẽ phạm vào tội này.

Cũng tại Điều 155 nhưng là của Bộ luật Tố tụng hình sự thì quy định về việc khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì:

Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

  1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.
  2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.
  3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Việc người bị hại rút hay có yêu cầu cần làm rõ:

Yêu cầu đó phải đúng ý chí và nguyện vọng của họ, nếu có dấu hiệu cho thấy yêu cầu đó là trái với ý muốn của người bị hại hay yêu cẩu đó là do bị ép buộc, cưỡng bức thì vụ án vẫn được khởi tố.

Hậu quả pháp lý mà người bị hại phải biết đó là nếu đã rút yêu cầu đúng ý chí, nguyện vọng của mình rồi thì sẽ không được yêu cầu khởi tố lại vụ việc này.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com