Người bị hại có quyền gì

0
1520

Bị người khác đánh gây thương tích, trong các cuộc ẩu đả thường diễn ra việc bị người khác đánh gây thương tích, nên trường hợp này cần xác định các lỗi hỗn hợp cụ thể, các lỗi cố ý, lỗi vô ý, nhiều khi không xác định được ai đánh mình hoặc đánh như thế nào cũng là những thiệt thòi của người bị người khác đánh gây thương tích.

Bồi thường cho người bị hai, người gây thương tích cho người khác nếu đủ cơ sở xác định là gây thương tích cho người bị hại thì có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại, đồng thời người bị hại được quyền yêu cầu bồi thương thiệt hại do hành vi của người khác đánh gây thương tích cho mình. Nghĩa vụ bồi thường của người gây thương tích cho người bị hại là nghĩa vụ bắt buộc trừ khi người bị hại từ chối nhận bồi thường hoặc các bên có thỏa thuận với nhau được số tiền bồi thường. Nếu không thông nhất được, Tòa án sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật và thực tế cuộc sống ở địa phương đề phán quyết mức bồi thường.

Người bị người khác đánh có quyền khởi kiện, người bị người khác đánh trong trường hợp không có thương tích hoặc thương tích không đáng kể thì trình báo và tố giác đến cơ quan Công an gần nhất để xem xét xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực này và yêu cầu bồi thường. Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì làm đơn đề nghị và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đề nghị đi giám định và yêu cầu bội thường

Mẫu đơn trình báo và tố giác tội phạm, đơn trình báo và tố giác tội phạm không có mẫu, người bị hại hoặc người nhà của người bị hại có quyền đến trình báo trực tiếp, gọi điện cho trực ban hoặc người có thẩm quyền, làm đơn hoặc trực tiếp trình báo để ghi thành văn bản do đó không cần có mẫu, tuy nhiên các nội dung chính được thể hiện như: Tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc, quan hệ với người bị hại của người đến trình báo, nội dung trình báo, nội dung yêu cầu…

Người bị hại rút đơn kiện là trường hợp người bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xin rút đơn đề nghị truy tố bị can bị cáo vì có thể người bị hại và bị cáo đã thỏa thuận thống nhất với nhau về mức bồi thường, bản thân bị cáo và gia đình bị cáo cũng nhận thức được những vi phạm của mình và mong muốn có thời gian, điều kiện để khắc phục sai lầm. Nếu bị hạn rút đơn và vụ án nằm ở khung hình phạt là trường hợp bị hại rút đơn đúng ý trí và vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đình chỉ vụ án.

Bị người khác đánh được bồi thường bao nhiêu? Mức bồi thường cụ thể ở mỗi vụ án khác nhau, tuy nhiên các hạng mục bồi thường trong vụ án hính ự được áp dụng như là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự và hướng dẫn tại các Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao, thể là: Bồi thường tiện viện phí, thuốc men, chữa trị kể cả chuyên trở bằng các phương tiện cấp cứu; bồi thường về sức khỏe bị giảm sút; Bồi thường về thu nhập bị giảm sút..

Người bị hại làm đơn bãi nại, thực chất là làm đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án và khởi tố bị can hay vẫn gọi là rút đơn kiện. Nếu không thuộc trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại như đã phân tích phần người bị hại rút đơn thì việc làm đơn bãi nại chỉ là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thẩm quyền vẫn tiến hành khởi tố và điều tra, truy tố và xét xử vụ án bình thường.

Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật, cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại trong các vụ án hình sự, vụ án cố ý gây thương tích.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Các bài viết liên quan:

Gây thương tích; Tội cố ý gây thương tích; Điều 134 Bộ luật hình sự; Hành vi đánh nhau gây thương tích;  Tòa án xử tội Cố ý gây thương tích; Bồi thường cho người bị hại

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn    

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Email: luatdoanhgia@gmail.com