Người bị cưỡng dâm có đơn khởi tố Khoản 1, Điều 143

0
538

Theo khoản 1, Điều 143 Bộ luật Hình sự quy định về tội cưỡng dâm thì người bị cưỡng dâm hay còn gọi là Bị hại nếu có đơn yêu cầu khởi tố thì cơ quan Điều tra có thẩm quyền sẽ khởi tố vụ án nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Khoản 1, Điều 143 Bộ luật Hình sự quy định về tội Cưỡng dâm như sau:

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, với các hành vi sẽ thỏa mãn và đủ dấu hiệu cấu thành tội này là: Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc (xác định việc lệ thuộc rất cụ thể trong từng trường hợp) hoặc xác định người bị hại đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình. Ngoài ra với điều kiện hoàn cảnh như trên mà người bị lệ thuộc (hay bị hại) phải miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác mà không phải giao cấu thì cũng đã phạm tội này.

Liên quan đến thiệt hại về danh dự, nhân phẩm pháp luật cho phép người bị hại có lựa chọn là có khởi tố hay không khởi tố vụ án, điều này được thể hiện rõ tại Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự đó là: Chỉ được khởi tố khi người bị hại có yêu cầu, cụ thể Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự như sau:

Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

  1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, … 143…của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.
  2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.
  3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com