Nghĩa vụ của vợ chồng khi chia tài sản ly hôn

0
1119

Khi ly hôn vợ chồng có nghĩa vụ như thế nào đối với vấn đề chia tài sản, nghĩa vụ đó là nghĩa vụ chung của cả vợ chồng hay là nghĩa vụ riêng của vợ, của chồng trong việc phân chia tài sản

Tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về việc vợ chồng có nghĩa vụ chung về tài sản, theo đó các tài sản sau đây vợ chồng đều phải có nghĩa vụ chung:

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, các nghãi vụ chung được xác định từ các nguồn tài sản chung ngoài ra các nghĩa vụ chung cũng được xác định do thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, hay từ tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc là tạo ra nguồn thu nhập thiết yếu của gia đình và cả nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con dưới thành niên gây ra.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com