Nghĩa vụ của người có quyền lợi liên quan trong vụ án hình sự

0
1290

Người có quyền lợi nghĩa vụ viên quan trong vụ án hình sự là người khi giải quyết vụ án hình sự thì quyền và nghĩa vụ của họ có liên quan để bảo đảm vụ án được khách quan, toàn diện và đúng đắn

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 Bộ luật Hình sự thì người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 03 nghĩa vụ cơ bản như sau:

Nghĩa vụ thứ nhất: Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đối với nghĩa vụ này khi cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát hay Tòa án có thẩm quyền tiến hành thụ lý giải quyết vụ án thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải chấp hành. Pháp luật cũng cho họ những quyền khác như tham gia tố tụng mà thông qua người đại diện thì họ có thể cử người đại diện thay họ tham gia.

Nghĩa vụ thứ hai: Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình, như vậy chỉ những tình tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình trong vụ án thì phải trình bày và trình bày trung thực, tại sao lại vậy bởi chỉ những tình tiết này mới liên quan đến họ và việc trình bày trung thực giúp các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khách quan, đánh giá và điều tra khách quan về vụ án.

Nghĩa vụ thứ ba: Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đây là nghãi vụ quan trọng để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và trách nhiệm trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cũng là trách nhiệm của mỗi công dân.

Như vậy, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cần nắm rõ các nghĩa vụ này để tham gia vụ án được chủ động, đúng mực, vững tâm và luôn thực hiện các nghĩa vụ của mình, tránh hoang mang, lo sơ hay không khai báo trung thực dẫn đến khó khăn trong vụ án và tham gia tích cực vào đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com