Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

0
1672

Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài sản là nghĩa vụ bắt buộc đối với cả bên cho thuê và bên đi thuê, đối với mỗi bên khác nhau thì có các nghĩa vụ khác nhau về việc bảo đảm và bảo quản tài sản thuê.

Nghĩa vụ của bên cho thuê được quy định tại Điều 477 Bộ luật Dân sự về việc bảo đảm giá trị sử dụng tài sản thuê, theo đó: Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

Các bên cũng có thể thỏa thuận về trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

– Sửa chữa tài sản;

– Giảm giá thuê;

Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa. Pháp luật chỉ yêu cầu báo trước nhưng không yêu cầu phải có sự đồng ý của bên cho thuê.

Ngoài ra bên cho thuê còn có các nghĩa vụ về bảo đảm quyền sử dụng tài sản thuê, cụ thể:

Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

– Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên đi thuê đối với việc bảo quản tài sản thuê được quy định tại Điều 479 như sau:

Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

– Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Ngoài ra bên đi thuê cũng phải sử dụng tài sản đúng mục đích, công dụng như trong hợp đồng thuê, cụ thể:

Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

– Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com