Mua bán ma túy thế nào là phạm tội

0
611

Tội mua bán trái phép chất ma túy được Quy định trong Bộ luật Hình sự và cũng được chi tiết hóa tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP và xác định rõ các hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tiểu mục 3.1 thuộc muc 3 phần các tội phạm cụ thể của Thông tư liên tịch nêu trên thì  “Mua bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây:

Thứ nhất: Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);

Thứ hai: Bán trái phép hộ chất ma tuy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác; các lợi ích khác được hiểu về vật chất và tinh thần.

Thư ba: Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

Thứ tư: Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

Thứ năm: Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có); điều này được hiểu là không có sự phân biệt về nguồn gốc ma túy kể cả là nhặt được ma túy.

Thứ sáu: Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;

Thứ bảy: Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;

Thứ tám: Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Ngoài ra những người đồng phạm của nhóm tội này cũng bị chịu trách nhiệm trong đó có: Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo nhóm các hành vi nêu trên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các chất ma túy được xác định theo Danh mục do Nghị định của Chính phủ ban hành vào từng thời gian, thời điểm và các chất ma túy này có thể mở rộng với nhiều loại ma túy miễn là được Chính phủ quy định trong Danh mục.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com