Mở địa điểm kinh doanh ở Long Biên

0
627

Hộ kinh doanh khi đăng ký hoạt động kinh doanh ở quận Long Biên, Hà Nội có thể mở một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên để tổ chức kinh doanh và mở rộng mạng lưới hoạt động

Trước đây, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm mà mình đặt trụ sở chính, tuy nhiên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (Ngày mà Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực đặc biệt là kể từ ngày 04/01/2021 khi mà Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực) theo đó tại Điều 86 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

  1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
  2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Như vậy, hộ kinh doanh ở Long Biên có quyền mở nhiều địa điểm kinh doanh và khác với đại chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh. Việc mở hộ kinh doanh có thể một người hoặc nhiều người (tất nhiên là theo Danh sách những người tham gia kinh doanh) và hộ kinh doanh sẽ phải ủy quyền cho một người làm chủ hộ kinh doanh.

Sau khi mở hộ kinh doanh thì trên tư cách là Hộ kinh doanh đã được thành lập, Hộ kinh doanh có quyền mở các địa điểm kinh doanh và việc mở này bằng chính thông báo thay đổi nội dung kinh doanh (chính là thông báo mở địa điểm kinh doanh) và mỗi địa điểm kinh doanh thì Hộ kinh doanh đều cử một người làm đại diện cho địa điểm kinh doanh đó.

Lưu ý: Hộ kinh doanh phải tuân thủ các quy định về báo cáo, theo đó Hộ kinh doanh sau khi đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch của quận Long Biên cấp giấy chứng nhận của địa điểm kinh doanh thì phải thực hiện việc báo cho cơ quan thuế chính là Chi cụ Thuế quận Long Biên và báo cho Cơ quan quản lý thị trường nơi Hộ kinh doanh hoạt động cũng như nơi địa điểm kinh doanh Hoạt động.

Để hoàn thiện pháp lý cũng như được tư vấn và hỗ trợ đúng đắn nhất theo quy định của pháp luật hiện hành thì Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Doanh Gia – thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để được tư vấn, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com