Mở cơ sở kinh doanh ở Hoàn Kiếm , Hà Nội cần điều kiện gì

0
947

Hoàn Kiếm, Hà Nội là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh sôi động nhất trong cả nước, trong đó loại hình kinh doanh được sử dụng phổ biến là Hộ kinh doanh hay cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ với Giấy phép kinh doanh không phải là đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định chung của pháp luật thì tại Hoàn Kiếm, Hà Nội các điều kiện kinh doanh chung được quy định như sau:

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân, hộ gia đình – chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Hoạt động kinh doanh tại Hoàn Kiếm Hà Nội cũng thường xuyên có các hoạt động như mua lại, sang nhượng, bán cửa hàng… do đó điều kiện trong các trường hợp này là phải bảo đảm việc đã chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh hiện tại, hoặc làm các hoạt động ủy quyền, các hoạt động về chuyển quyền, quyết toán thuế và chấm dứt hoạt động kinh doanh cũ.

Một trong những hạn chế khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh là: Trong phạm vi toàn quốc cá nhân chỉ được thành lập 1 Hộ kinh doanh nhưng vẫn được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp. Cá nhân không được đồng thời là chủ Doanh nghiệp tư nhân và có thể là thành viên hợp danh của Công ty hợp danh nếu được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com