Mẫu giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh

0
1409

Mẫu giấy tạm ngừng hộ kinh doanh là mẫu theo quy định của Nghị định về đăng ký kinh doanh để làm mẫu thống nhất trong việc thông báo tạm ngừng kinh doanh

Nội dung cơ bản của giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh:

  • Ghi rõ tên, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Ghi ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ của hộ kinh doanh
  • Thời gian xin tạm ngừng kinh doanh
  • Thời điểm bắt đầu tạm ngừng
  • Thời điểm kết thúc tạm ngừng:
  • Lý do tạm ngừng

Giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh phải gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp quận huyện nơi cấp đăng ký kinh doanh. Phần cuối giấy đề nghị phải có cam kết của chủ hộ kinh doanh và chủ hộ kinh doanh phải ký tên vào giấy đề nghị. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Mau thong bao tam ngung ho kinh doanh

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com