Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

0
1419

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là quy định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành dùng để kê khai và làm đề nghị khi nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, giấy này được quy định tại Phụ lục III-1

Các nội dung cơ bản của giấy đề nghị Đăng ký hộ kinh doanh:

  • Phần kính gửi ghi rõ Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi mà Hộ kinh doanh dự định thành lập và đặt trụ sở hoạt động
  • Các nội dung về nhân thân của chủ hộ như CMND, Ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…
  • Các nội dung về đăng ký kinh doanh như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, số vốn kinh doanh, số lao động, thông tin về chủ hộ, cam kết của chủ hộ

Hướng dẫn cách ghi trên giấy đăng ký hộ kinh doanh

  • Một số đầu mục phải viết in hoa
  • Ghi tên hộ kinh doanh đúng theo quy định;
  • Ghi ngành nghề kinh doanh theo Luật Đầu tư và chú ý ngành nghề cấm kinh doanh và nghành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Không tẩy xóa nội dung đăng ký
  • Chủ hộ phải ký trực tiếp vào giấy đề nghị

Download Giay de nghi mo ho kinh doanh

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com