Xử lý hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

0
1315

Xử lý hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp là một trong những hướng dẫn hết sức quan trọng mà Tổng Cục thuế đã hướng dẫn tại Văn bản số 786/TCT-KK để triển khai Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bước 1 trong quá trình xử lý hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp là: Khi nhận được giao dịch đăng ký doanh nghiệp (giao dịch 01) của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (hệ thống ĐKDN) có thông tin của hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Bước 2 của quá trình xử lý hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh là: Hệ thống thông tin thuế kiểm tra thông tin đăng ký của doanh nghiệp, đồng thời, thực hiện đối chiếu thông tin của giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước khi chuyển thành doanh nghiệp, đối chiếu thông tin của giấy tờ chứng thực của cá nhân người đại diện hộ kinh doanh (chứng minh thư nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu) do hệ thống ĐKDN truyền sang với thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh.

Bước 3 khi doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh là: Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đầy đủ và khớp đúng: hệ thống thông tin thuế trả thông tin về mã số doanh nghiệp và cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp cho hệ thống ĐKDN. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh không đầy đủ, không khớp đúng: hệ thống thông tin thuế trả kết quả không cấp mã số doanh nghiệp và thông báo lỗi cho hệ thống ĐKDN để cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp hoàn chỉnh theo quy định.

Như vậy, Tổng cục thuế đã có quy định cụ thể, theo đó việc chuyển đổi Hộ kinh doanh thành Doanh nghiệp theo tinh thần của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ được thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com