Ly hôn khi vợ chồng vi phạm nghĩa vụ

0
1292

Một trong những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân là tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng và vợ chồng bình đẳng với nhau mục đích là xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau khi vợ chồng vi phạm nghĩa vụ cũng là căn cứ cho ly hôn

Căn cứ cho ly hôn khi vợ chồng vi phạm nghĩa vụ của nhau làm cho tình trạng hôn nhân lâm vào trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được đó là Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần… Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được. Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng;

Các vi phạm về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng là:

  • Vi phạm về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về các quyền và nghĩa vụ;
  • Các vấn đề trong bảo vệ quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng;
  • Tình nghĩa vợ chồng, vi phạm tình nghĩa vợ chồng không có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.;
  • Bình đẳng trong việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng;
  • Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau;
  • Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cảu vợ, chồng;
  • Quyền và nghĩa vụ trong việc học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com