Luật sư nhận ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh năm 2021

0
554

Theo quy định của Luật Luật sư thì tổ chức Luật sư, các Luật sư ngoài việc tham gia bào chữa tại các cơ quan tố tụng còn được thực hiện các dịch vụ pháp lý, đại diện trong tố tụng và đại diện ngoài tố tụng (nhận ủy quyền thực hiện các dịch vụ pháp lý và đăng ký hộ kinh doanh).

Việc quy định của pháp luật cho phép Luật sư và Tổ chức Luật sư được nhận ủy quyền thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh là đúng với quy định của Bộ luật Dân sự về người nhận đại diện, theo đó tổ chức có thể nhận đại diện theo ủy quyền và phù hợp với Luật Luật sư quy định về ngành nghề kinh doanh; đặc biệt là phù hơp với Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 84 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì: Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Việc ủy quyền cho tổ chức Luật sư thực hiện thay mặt đăng ký hộ kinh doanh được chi tiết như sau:

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức Luật sư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

Phải có văn bản ủy quyền và có thể là Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền có đóng dấu xác nhận của Tổ chức luật sư. Lưu ý, văn bản ủy quyền không cần Công chứng, Chứng thực.

Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo qu định của pháp luật về Đăng ký hộ kinh doanh;

Kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có:

– Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức Luật sư thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp,

– Giấy giới thiệu của tổ chức Luật sư cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Như vậy, Hộ gia đình, cá nhân, thành viên Hộ gia đình khi thành lập Hộ kinh doanh được phép ủy quyền cho Tổ chức Luật sư thực hiện, việc này vừa bảo đảm sự đúng luật, chuyên nghiệp còn tạo sự yên tâm cho người ủy quyền bởi được cung cấp Dịch vụ pháp lý bởi các luật sư có chuyên môn và tổ chức Luật sư uy tín.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com