Luật sư hướng dẫn mở cửa hàng kinh doanh quần áo hợp pháp

0
1462

Hướng dẫn mở cửa hàng, shop của hộ kinh doanh quần áo tại Hà Nội

Mở hộ kinh doanh quần áo là hoạt động đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề là kinh doanh quần áo. Khi thực hiện hoạt động mở cửa hàng kinh doanh quần áo, các chủ hộ kinh doanh hay chủ của hàng phải đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ khai báo thuế, nộp thuế cho các cơ quan Nhà nước.

Tất cả các cửa hàng, shop quần áo tại Hà Nội đều phải đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu;
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, có thể có cả hộ khẩu;
  • Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh.

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh gồm:

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Số vốn kinh doanh;

– Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của người thành lập hộ kinh doanh

Hồ sơ xin đăng ký kinh doanh của cửa hàng, shop kinh doanh quần áo:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh;
  • Bảo sao y bản chính Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
  • Hợp đồng thuê, mượn.. địa điểm kinh doanh

Hồ sơ nộp tại UBND cấp quận, huyện, khi được cấp đăng ký kinh doanh thì phải nộp lệ phí cấp đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội