Quy định về khởi kiện ra tòa án theo Luật mới

0
1353
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 quy định về việc khởi kiện tại Tòa án như sau:
Tại Điều 186 Quy định về quyền khởi kiện vụ án:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Mở rộng một số phạm vi khởi kiện của các cơ quan, tổ chức tại Điều 187:
  1. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
  2. Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  3. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  4. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật.
  5. Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
Phạm vi khởi kiện vụ án như thế nào là rất quan trọng. Điều 188 Bộ luật cũng quy định chi tiết về phạm vi khởi kiện, đây là vấn đề quan trọng mà khi khởi kiện Nguyên đơn cần xác định rõ phạm vi của mình để tòa án xem xét quyết định.
  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
  2. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể cùng khởi kiện một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 187 của Bộ luật này có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.
Do đó, cái gọi là quan hệ pháp luật có liên quan này cần phải định lượng cụ thể, liên quan như thế nào? Ví dụ: Một vụ án về hôn nhân gia đình, khi xem xét tài sản chung của vợ chồng có trong doanh nghiệp, thì việc quan hệ lao động của vợ chồng với tư cách là chủ sở hữu, cổ đông hay người quản lý, người lao động có phải là liên quan hay không hay cần tách ra là quan hệ lao động, quan hệ kinh doanh và quan hệ hôn nhân gia đình?
Dịch vụ ly hôn nhanh nhất ở Hà Nội
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.