Luật sư bảo vệ đương sự trong vụ án hình sự

0
1273

Luật sư bảo vệ đương sự trong vụ án hình sự là quy định về việc đương sự tham gia vụ án hình sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ cho mình là luật sư

Đương sự trong vụ án hình sự là gì? Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì những người tham gia vụ án hình sự có đến 20 nhóm người gồm: Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Người bị bắt; Người bị tạm giữ; Bị can; Bị cáo; Bị hại; Nguyên đơn dân sự; Bị đơn dân sự; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; Người làm chứng; Người chứng kiến; Người giám định; Người định giá tài sản; Người phiên dịch, người dịch thuật; Người bào chữa; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội, người đại diện khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vậy, đương sự được hiểu như thế nào? Để vận dụng điều này ta áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự để xác định đương sự. Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự thì:  Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo đó đương sự trong vụ án hình sự cũng gồm: Nguyễn đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự

Do đó, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự chính là người bảo vệ quyền lợi cho Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư cũng được tham gia với tư cách là người bào vệ quyền lợi hợp pháp cho những đương sự này trong vụ án hình sự.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com