Luật sư bào chữa trả hổ sơ điều tra bổ sung

0
805

Luật sư bào chữa để trả hồ sơ điều tra bổ sung là trường hợp luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự và vào từng giai đoạn cụ thể có thể là giai đoạn truy tố tại Viện kiểm sát, Luật sư kiến nghị việc trả hồ sơ cho cơ quan Điều tra để tiến hành điều tra bổ sung hoặc sau khi Viện kiểm sát đã quyết định truy tố bằng Bản cáo trạng ra Tòa án có thẩm quyền thì Luật sư kiến nghị Thẩm phán thụ lý vụ án ra Quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung hoặc Tại phiên tòa luật sư bào chữa để Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố là trường hợp Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, sau khi kết thúc quá trình Điều tra, Cơ quan Điều tra có thẩm quyền có Bản kết luận Điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát có thẩm quyền tiến hành Truy tố bị can bằng bản cáo trạng. Trong giai đoạn này khi nghiên cứu hồ sơ luật sư bào chữa thấy còn nhiều vấn đề cần phải tiến hành bổ sung hồ sơ thì có thể kiến nghị đến Viện kiểm sát xem xét trả hồ sơ cho cơ quan Điều tra để tiến hành Điều tra bổ sung theo thẩm quyền.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung khi tòa án thụ lý vụ án, trong quá trình thụ lý vụ án Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung khi thấy có nhiều vấn đề cần điều tra bổ sung Thẩm phán có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát cùng cấp để tiến hành bổ sung.

Tại phiên tòa, sau khi khai mạc và tiến hành xét xử vụ án, Hội động xét xử nhận thấy cần trả hồ sơ điều tra bổ sung thì sẽ ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa. Tùy từng trương hợp Viện kiểm sát nếu khắc phục được thì sẽ tiến hành khắc phục và giữ nguyên cáo trạng truy tố ra tòa án, nếu không khắc phục được thì Viện kiểm sát sẽ trả hồ sơ cho cơ quan Điều tra tiến hành điều tra bổ sung.

Viện kiểm sát trả hồ sơ bổ sung khi có căn cứ hoặc Luật sư yêu cầu trả hồ sơ bổ sung theo khoản 1, Điều 245 Bộ luật Tố tụng hình sự là:

Điều 245. Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

 1. Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:
 2. a) Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được;
 3. b) Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;
 4. c) Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can;
 5. d) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng”

Thẩm phán thụ lý vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung khi có căn cứ hoặc khi Luật sư yêu cầu trả hồ sơ bổ sung theo khoản 1, Điều 280 Bộ luật Tố tụng hình sự:

“Điều 280. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

 1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:
 2. a) Khi thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà không thể bổ sung tại phiên tòa được;
 3. b) Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố, bị can còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm;
 4. c) Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can;
 5. d) Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”.

Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc khi Luật sư yêu cầu trả hồ sơ bổ sung theo khoản 3, Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự:

“Điều 298. Giới hạn của việc xét xử

 1. Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 2. Tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.
 3. Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết; nếu Viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó”.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung theo Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày ngày 22/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao – Tòa án nhân dân Tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng về phối hợp và thực hiện giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Thuê luật sư bào chữa

Các bài viết liên quan:

Vai trò của luật sư;

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt;

Thuê luật sư bào chữa cho bị can;

Thuê luật sư bào chữa cho bị cáo;

Thuê luật sư tham gia vụ án hình sự;

Thuê luật sư bảo vệ người bị hại;

Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên;

Trình báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố;

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com