Lập di chúc để lại di sản

0
1670

Người có di sản khi còn sống và theo ý chi của mình có thể lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người khác, người nhận được di sản qua di chúc chính là việc thừa kế tài sản theo di chúc

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự thì Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Những ai được lập di chúc, theo quy định thì: Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật Dân sựcó quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Người lập di chúc có các quyền cơ bản như chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng thừa kế…

Về hình thức của di chúc, di chúc có thể bằng miệng, di chúc bằng văn bản, di chúc bằng văn bản do tay viết, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng và di chúc bằng văn bản có chứng thực tại ủy ban nhân dân xã phường thị trấn.

Pháp luật cũng quy định việc người làm chứng cho người lập di chúc, việc sửa đổi, bổ sung di chúc đặc biệt quy định nôi dung của di chúc hay các điều kiên có hiệu lực của di chúc theo đó giúp cho người lập di chúc thực hiện được việc định đoạt tài sản của mình một các hợp pháp nhất.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com