Không có bản chính di chúc

0
849

Người có tài sản để lại là di sản cho người nhận thừa kế có thể là để lại theo Di chúc hoặc có thể để lại thừa kế theo quy định của pháp luật

Khi người nhận di sản không có được bản chính di chúc, điều này thực tế cuộc sống xảy ra nhiều, bởi lẽ có thể người lập di chúc làm thất lạc hoặc hư hai di chúc nhưng cũng có thể bị người khác chiếm hữu cầm giữ trái ý muốn hoặc sau khi mất người khác đã lợi dụng việc này để lấy di chúc của người để lại di sản khiến người được nhận di sản không tiếp nhận được di chúc.

Người nhận di sản không có bản chính di chúc hoặc biết có di chúc thì phải thực hiện các biện pháp, tìm các chứng cứ chứng minh sự tồn tại của di chúc để chứng minh có tồn tại bản di chúc, có thể là bản sao y bản chính hoặc sao lưu từ gốc gốc, từ hồ sơ gốc của cơ quan, tổ chức chứng nhận di chúc để cho di chúc không thể dơi vào tình trạng di chúc bị thất lạc.

Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc mà có các bằng chứng chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì con như là có di chúc và khi đó di sản sẽ được chia theo di chúc

Trường hợp khác pháp luật cũng quy trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. Do đó người chưa có được bản chính di chúc cũng không phải nản lòng chỉ cần tìm di chúc và chứng minh được ý trí đích thực thể hiện đúng nguyện vọng của người để lại di sản thì vẫn được chia di sản theo di chúc.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com