Khởi tố khoản 1 Điều 135 khi bị hại có đơn

0
2020

Việc khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nghĩa là người bị hại phải có đơn yêu cầu khởi tố và theo quy định tại Điều 135, Khoản 1 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh sẽ thuộc trường hợp này.

Trạng thái tinh thần kích động mạnh được đánh giá cụ thể trong từng trường hợp, các vấn đề về thời gian, không gian, thời điểm, tình huống để xác định tinh thần bị kích động mạnh mà không thể làm chủ được hành vi của mình. Quy định củ thể của Khoản 1, Điều 135 Bộ luật Hình sự như sau:

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

  1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Điều luật này cho thấy, mức độ thương tật cơ thể phải từ 31% đến 60% và bị phải có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự thì khi có yêu cầu của Bị hại thì vụ án này sẽ được khởi tố. Tuy nhiên, Nếu bị hại rút yêu cầu khởi tố thì cũng sẽ không được khởi tố lại vụ việc này Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức”.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com