Khởi kiện vụ án

0
2127

Khởi kiện vụ án là quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo đó nguyên đơn người khởi kiện thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm cần được bảo vệ nên đã tiến hành khởi kiện vụ án đề bảo vệ quyền lợi của mình.

Khởi kiện vụ án ra tòa án là việc nguyên đơn, người khởi kiện cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm làm đơn gửi đến Tòa án để đề nghị Tòa án buộc bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ với Nguyên đơn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nguyên đơn.

Vụ án Hình sự là vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân có thẩm quyền theo đó sẽ xét xử các tội phạm thuộc Bộ luật Hình sự hiện hành. Trình tự thủ tục xét xử vụ án hình sự được quy định theo Bộ luật Tố tụng hình sự. Tòa án xét xử vụ án hình sự trên cơ sở truy tố của Viện kiểm sát nhân dân bằng Bản cáo trạng, theo đó với chức năng của mình Viện kiểm sát nhân dân sẽ truy tố bị cáo ra trước Tòa án về tội danh và khung hình phạt nhất định. Tòa án sẽ thụ lý vụ án và mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự.

Vụ án Dân sự là việc Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh giải quyết các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền. Các tranh chấp về dân sự nói chung thì rất rộng tuy nhiên cũng cần được phân biệt cụ thể và không bao gồm các tranh chấp về hôn nhân gia đình, tranh chấp về lao động, tranh chấp đất đai, tranh chấp kinh doanh thương mại và khi ban hành bản án thì vẫn gọi chung là Bản án dân sự sơ thẩm vì bản chất đây là các tranh chấp về dân sự không phải vụ án hình sự hay vụ án hành chính.

Vụ án Đất đai là các tranh chấp về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo đó những tranh chấp về đất đai theo Luật Đất đai không thuộc thẩm quyền của UBND các cấp, các tranh chấp mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay tuy không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có tài sản gắn liền trên đất. Các tranh chấp về đất đai đã được UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất hòa giải nhưng các bên không thống nhất được với nhau và khởi kiện ra tòa án, thì tòa án sẽ thụ lý và giải quyết vụ án tranh chấp về đất đai.

Vụ án Ly hôn là vụ án tranh chấp về hôn nhân và gia đình, thực tiễn các án ly hôn cũng luôn chiếm tỷ lệ lớn trong đó có thể là tranh chấp về việc ly hôn, có cho ly hôn hay không? Cũng có thể tranh chấp về việc nuôi con chung khi ly hôn, tranh chấp về việc cấp dưỡng tiền nuôi con và đặc biệt là tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, công sức đóng góp và nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với những khoản nợ hay trường hợp chia tài sản khi là con dâu về với gia đình nhà chồng… các tranh chấp này thuộc nhóm tranh chấp về hôn nhân và gia đình.

Vụ án Kinh doanh thương mại là các tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, khi các tranh chấp này phát sinh các bên không thống nhất được việc giải quyết quyền lợi của nhau nên đã thực hiện việc khởi kiện vụ án. Đây là hoạt động thương mại, hoạt động của các thương nhân vì mục đích thương mại như là các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã… và đều vì mục đích thương mại. Thương mại cũng có thể là thương mại dịch vụ, thương mại hàng hóa, việc mua bán hàng hóa, đại lý thương mại, đại lý mua, bán ký gửi hàng hóa…

Vụ án Hành chính và việc tòa hành chính thụ lý việc giải quyết các quyết định hành chính và hành vi hành chính theo thủ tục tố tụng hành chính. Các tranh chấp trong lĩnh vực hành chính thường được giải quyết thông qua việc khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại, có thể là khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần 2 và khi không chấp nhận việc giải quyết khiếu nại thì sẽ khởi kiện vụ án hành chính. Đối tượng của vụ án hành chính là hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính của Cơ quan hành chính hoặc người có thẩm quyền của cơ quan hành chính ban hành…

Vụ án Lao động là các tranh chấp phát sinh sung quanh mối quan hệ của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các tranh chấp về tiền lương, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, sa thải người lao động… các tranh chấp này cũng thường được giải quyết theo hòa giải trong lĩnh vực lao động, nếu các khúc mắc này không được giải quyết thì có thể khởi kiện đến tòa án theo thủ tục chung. Trong hệ thống tòa án cũng có tòa chuyên trách là Tòa lao động thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh, thanh phố trực thuộc trung ương và Tòa Loa động thuộc Tòa án nhân dân cấp cao để xét xử phúc thẩm các vụ án về Lao động.

Vụ án Gia đình và người chưa thành niên là chế định tòa án mới, một trong những tòa chuyên trách như Tòa án Lao động, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa hình sự, Tòa dân sự thuộc hế thống tòa án của ngành tòa án. Tòa án gia đình và người chưa thành niên ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi giải quyết các tranh chấp này nhằm bảo đảm hơn nữa, cũng như chuyên môn sâu về việc giải quyết tranh chấp có tính chất đặc thù, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cộng sống và hoàn thiện hơn nữa hệ thống cơ quan xét xử của ngành Tòa án.

Vụ án Tòa án giải quyết là tất cả các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác. Các tranh chấp này được giải quyết trên cơ sở 2 cấp xét xử là xét xử sơ thẩm vụ án và xét xử phúc thẩm vụ án khi có kháng cáo, kháng nghị. Hệ thống các tòa án tham gia xét xử cũng có Tòa án thuộc ngành quân sự và Tòa án thuộc ngành dân sự ở các cấp như: Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Tòa án nhân dân cấp cao ở cả 3 khu vực là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài viết liên quan:

Khởi kiện vụ án;

Vụ án Hình sự;

Vụ án Dân sự;

Vụ án Đất đai;

Vụ án Ly hôn

Vụ án Kinh doanh thương mại;

Vụ án Hành chính;

Vụ án Lao động;

Vụ án gia đình và người chưa thành niên;

Vụ án được Tòa án giải quyết.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com