Khởi kiện ai như thế nào

0
986

Việc khởi kiện ai như thế nào là vấn đề rất quan trọng, bởi pháp luật quy định cho người có quyền khởi kiện, nhưng để thực hiện quyền này thì cần xác định rõ là mình khởi kiện ai? Và thực hiện việc khởi kiện như thế nào?

Để thực hiện việc khởi kiện ai? Như thế nào và có trái quy định của pháp luật không? Có đúng pháp luật không và sự phù hợp như thế nào thì ta cần tham khảo điều 188 Bộ luật Tố tụng dân sự về phạm vi khởi kiện, theo đó

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án. Điều đó cho thấy có thể khởi kiện nhiều người bao gồm cả cá nhân và tổ chức và có thể khởi kiện về nhiều quan hệ pháp luật, có thể là đất đai, thừa kế, mua bán…

– Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể cùng khởi kiện một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án. Như vậy, nhiều người có thể khởi kiện một người về cùng một quan hệ, điều đó nói lên một vụ án sẽ có nhiều nguyên đơn trong đó có thể là nguyên đơn cá nhân, nguyên đơn là tổ chức.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vì lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng hoặc lợi ích của nhà nước theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án. Cũng tương tự như trên thì việc khởi kiện này sẽ có nhiều bị đơn về nhiều vấn đề tranh chấp xảy ra.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com