Khoản 5 Điều 251 Tội mua bán trái phép chất ma túy

0
1465

Khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy, đây là một trong những hình phạt bổ sung của tội này, bên cạnh các hình phạt chính được quy định từ khoản 1 đến khoản 4 của điều 251 Bộ luật Hình sự

Về quy định tại Khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự về điều khoản phạt bổ sung đối với tội mua bán trái phép chất ma túy như sau: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng (5 triệu) đến 500.000.000 đồng (500 triệu), cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đặc biệt phải chú ý đến tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các điều khoản khác bên cạnh khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự như sau:

  • Khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù;
  • Khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù;
  • Khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự có khung từ 15 năm đến 20 năm tù;
  • Khoản 4 Điều 251 Bộ luật hính ực ó khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Khoản 5 Điều 251 bộ luật hình sự là quy định về hình phạt bổ sung, theo đó hình phạt tiền cùng với các hình phạt khác như: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; câm cư trú, Quản chế, Tước một số quyền công dân; Tịch thu tài sản; Phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính và Trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com