Khoản 3 Điều 251 Tội mua bán trái phép chất ma túy

0
646

Khoản 3 Điều 251 của Tội mua bán trái phép chất ma tuy là một khoản có khung hình phạt khá cao, cao hơn nhiều so với các khung hình phạt tại khoản 1 và khoản 2, tuy nhiên vẫn thấp hơn khung hình phạt quy định tại khoản 4

Quy định của Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự như sau: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Như vậy, quy định tại Khoản 3 Điều 251 quy định về hàm lượng và thuộc một trong 8 trường hợp trong đó có Nhựa thuôc phiện, cần xa, cả lá, dễ, cây, cành, hoa và quả thuôc thiện, các loại về cocain, các chất ma túy ở thể rắn, lỏng hoặc tổng hợp từ 02 loại ma túy trở lên. Khung hình phạt giao động từ 15 năm tù đến 20 năm tù và nếu không có nhiều tính tiết giảm nhẹ thường sẽ bị xử phạt khoảng 17-18 năm tù và nếu lượng ma túy càng cao thì khung hình phạt cũng càng cao.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com