Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự

0
1171

Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là khoản có khung hình phạt cao nhất đối với tội đánh bạc. Tội đánh bạc có 03 khung hình phạt nhưng khoản 2 là khoản sẽ phạt cao nhất và là khoản chỉ có hình phạt duy nhất là phạt tù.

Phạm tội đánh bạc tại Điều 321 được hiểu là: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu)  đến dưới 50.000.000 đồng (50 triệu) hoặc dưới 5.000.000 đồng (5 triệu) nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này (Điều 321) hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này (Điều 321) hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Khoản 2 Điều 321 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  1. a) Có tính chất chuyên nghiệp;
  2. b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
  3. c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
  4. d) Tái phạm nguy hiểm.

Khi nào thì phạm vào khoản 2 Điều 321 về tội đánh bạc, đó là khi vi phạm vào một trong 4 việc sau: Thứ nhất là đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp. Thứ hai là số tiền đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên. Thứ ba là sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và cuối cùng là tái phạm nguy hiểm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com