Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự về Án treo

0
1489

Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo là quy định của Bộ luật Hình sự về việc án treo là thế nào và các điều kiện cụ thể để được hưởng án treo trên cơ sở đó luật sư, kiểm sát viên và Hội đồng xét xử lấy làm căn cứ để xác định có cho hưởng án treo hay không đối với bị cáo

Điều 65 khoản 1 quy định: Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Từ Khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự ta thấy có 04 điều kiện cơ bản sau:

Điều kiện thứ nhất theo Khoản 1 Điều 65 là bị cáo phải thuộc diện có hình phạt tù là hình phạt chính và thời gian chấp hành hình phạt tù là không được quá 03 năm hay cụ thể là không quá 36 tháng tù điều đó đồng nghĩa với việc nếu 37 tháng trở lên sẽ không được xét hay không phải hình phạt tù thì cũng không được áp dụng biện pháp Án treo.

Điều kiện thứ hai theo Khoản 1 Điều 65 là căn cứ vào nhân thân của người phạm tội. Nhân thân của người phạm tội tuy Bộ luật không nói nhưng cũng được hiểu là nhân thân tốt, nếu nhân thân không tốt thì không thể được xem xét để miễn chấp hành hình phạt được và cho hưởng án treo.

Điều kiện thứ ba theo Khoản 1 Điều 65 là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong hơn 20 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì phải có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, luật không quy định nhưng thực tiễn áp dụng pháp luật nhiều năm hành nghề luật sư đã cho thấy điều đó.

Điều kiện thứ tư theo Khoản 1 là Hội đồng xét xử nếu xét thấy không cần thiết, đây là một trong những điều kiện rất khó xác định vì bản thân do Hội đồng xét xử vụ án quyết định, mặc dù đã đủ 03 điều kiện như trên nhưng Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải chấp hành hình phạt tù thì vẫn không được hưởng án treo.

Khi được hưởng án treo theo Khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự thì phải chịu điều kiện áp dụng kèm theo như một biện pháp bảo đảm là:

Điều kiện 1: Chịu điều kiện ấn định thời gian thử thách từ 01 đến 05 năm, như vậy người bị phạt tù từ 03 sẽ chịu thời gian thử thách ít nhất là 01 năm cũn nhưng người chịu phạt tù 36 tháng thì chịu ấn định thời gian thử thách ít nhất là 05 năm hay 60 tháng, như vậy bình quân thời gian phạt tù thì thời gian thử thách gần gấp đôi.

Điều kiện 2: Phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo Luật Thi hành án hình sự, đây là nghĩa vụ của người phải thi hành án hình sự, nếu vi phạm có thể sẽ không cho hưởng án treo và bắt buộc phải chịu thi hành thời hạn chấp hành hình phạt tù như bản án đã tuyên.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com