Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự

0
20184

Khoản 1, ĐIều 321 Bộ luật Hình sự là điều khoản thấp nhất trọng tội đánh bạc, điều khoản này cũng quy định cụ thể về việc xác định hành vi đánh bạc và xác định thế nào là cấu thành tội phạm của tội đánh bạc.

Số tiền đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Như vậy, nếu cứ đánh bạc trái phép với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên là phạm tội đánh bạc, còn việc đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng mà lên đến dưới 50 triệu đồng thì khung hình phạt vẫn trong khoản này, từ 50 triệu đồng trở lên sẽ thuộc khung hình phạt khác.

Đánh bạc dưới 5 triệu đồng có phạm vào khoản 1 điều 321 hay không? Khoản 1 Điều 321 cũng quy định trường hợp đánh bạc dưới số tiền tối thiếu là 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc cũng là số tiền dưới 5 triệu đồng nhưng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đồng thời cũng quy định thêm 01 trường hợp nữa làc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 là 03 dạng hình phạt chính như sau:

  • Đối với phạt bằng tiền thì phạt từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
  • Đối với phạt cải cải tạo không giam giữ đến 03 năm
  • Đối với hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com