Khiếu nại giám đốc thẩm vụ án hình sự

0
1350

Khiếu nại giám đốc thẩm vụ án hình sự là việc người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Người bị kết án khiếu nại giám đốc thẩm cung cấp các thông tin liên quan đến người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, kèm theo là tài liệu chứng cứ chứng minh để người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm sẽ nghiên cứu hồ sơ, trên cơ sở có căn cứ sẽ thực hiện việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án theo thẩm quyền.

Tòa án kháng nghị giám đốc thẩm là việc: Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị. Tòa án quân sự cấp quân khu thực hiện việc kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự khu vực để phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương xem xét kháng nghị.

Nghĩa vụ thực hiện việc kháng nghị giám đốc thẩm là khi thực hiện công tác giám đốc việc xét xử, kiểm sát việc xét xử hoặc qua các nguồn thông tin khác mà Tòa án, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thông báo ngay bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Như vậy, phạm vi phát hiện và báo cho người có thẩm quyền kháng nghị bản án hình sự là rất rộng, tạo điều kiện thuận lợi để xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com