Khi ủy quyền cho Luật sư đăng ký Hộ kinh doanh 2021 cần mấy bộ hồ sơ

0
582

Việc hộ gia đình, cá nhân và thành viên hộ gia đình khi thành lập Hộ kinh doanh được quyền ủy quyền cho Luật sư thay mặt toàn bộ (trọn gói) khi thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp đã được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật chuyên môn và văn bản pháp luật chung.

Cụ thể của việc quy định là tại Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. Khi ủy quyền cho Luật sư tham gia thực hiện thủ tục thay mình hoặc khi trực tiếp thực hiện thủ tục thì người thành lập Hộ kinh doanh cũng phải chuẩn bị và chỉ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 85 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP như sau:

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không được yêu cầu người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Bộ hồ sơ khi nộp bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu chung có thể viết trực tiếp bằng tay hoặc đánh máy trên máy tính in ra và ký);

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (giấy tờ này là Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và là bản sao y bản chính)

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. (Nếu có các thành viên hộ gia đình cùng tham gia thì phải có Biên bản họp có thể nộp bản sao đã đối chiếu bản chính hoặc nộp bản chính);

Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Như vậy, thành viên hộ gia đình cũn phải có văn bản thể hiện sự ủy quyền của mình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh và nếu trường hợp chủ hộ kinh doanh ủy quyền lại cho Luật sư thực hiện thì lại phải có văn bản ủy quyền của chủ hộ kinh doanh cho Luật sư đi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com