Khi nào tòa án cho hưởng án treo

0
1041

Khi nào tòa án cho hưởng án treo là câu hỏi mà không những bị cáo mà những người bào chữa thường quan tâm, vậy tòa án cho hưởng án treo sẽ gồm những điều kiện cụ thể gì?

Theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự thì phải có các điều kiện sau mới được hưởng án treo:

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP thì phải có các điều kiện sau mới được hưởng án treo:

  1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.
  2. Có nhân thân tốt.
  3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
  4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.
  5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, cả Luật và Nghị quyết đều quy định là khi “Xét thấy không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù”. Điều này được giải thích rõ là nếu người phạm tội đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có khả năng tự cải tạo;
  • Việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xác hội;
  • Việc cho hưởng án treo không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự án toàn xã hội

Do đó đây chính là 3 điều kiện để tòa án xác định không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com