Khi nào thì vợ chồng phải chịu trách nhiệm riêng về tài sản của mình

0
595

Để xác định nghĩa vụ riêng về tai sản của riêng vợ hoặc riêng chồng, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định tại Điều 45 về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng như sau:

Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn. Theo đó với bất kỳ nghĩa vụ nào của mình có trước thời kỳ hôn nhân của vợ chồng thì cá nhân vợ hoặc cá nhân chồng đểu phải chịu trách nhiệm riêng về phần nghĩa vụ này.
  2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng. Theo đó việc quản lý, sử dụng, định đoạt và chiếm hữu tài sản riêng phát sinh nghĩa vụ nào thì nghĩa vụ đó thuộc nghĩa vụ riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật Hôn nhân và Gia đình đó là trường hợp nhu cầu thiết yếu trong gia đình hoặc Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
  3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình. Theo đó cũng cần chứng minh nghĩa vụ riêng của gia đình là gì.
  4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng. Theo đó nếu vợ hoặc chồng có những vi phạm pháp luật thì vợ và chồng phải chịu nghĩa vụ riêng về việc này.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com