Khi nào thì phạm tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự

0
1245

Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về tội rửa tiền, theo đó khi thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 324 thì đã có hành vi phạm vào tội rửa tiền

Khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định hành vi rửa vi phạm bị xem xét về tội rửa tiền như sau:

– Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ Sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

– Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

– Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

– Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Về chủ thể có thể bị xử lý theo tội phạm này, ngoài quy định về các điều kiện tuổi chịu trách nhiệm hình sự ra, Điều luật còn quy định về chủ thể là cá nhân đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự và pháp nhân thương mại cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com