Khi nào thì phạm tội đánh bạc

0
1182

Khi nào thì phạm tội đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật Hình sự trước đây và theo Điều 321 Bộ luật Hình sự hiện nay quy định về tội đánh bạc cũng như các dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc…

Bộ luật Hình sự quy định: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc hành vi gá bạc hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc kết án về tội tổ chức đánh bạc hoặc kết án về tội gá bạc mà chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Đánh bạc trái phép là thế nào? Theo quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng thẩm phán Toa án nhân dân tối cao thì “Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

Hình thức đánh bạc được quy định rất rộng, không miêu tả củ thể mà bao trùm cứ có bất kỳ hình thức nào? Dưới tất các phương tiện nào miễn là có mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hay có cho phép nhưng không thực hiện đúng trong giấy phép đều là hình thức đánh bạc bị xem xét xử lý.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com