Khi nào cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con

0
917

Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, giáo dục, đại diện, giám hộ và các quyền khác đối với con chưa thành niên cũng như các nghĩa vụ khác đối với con chưa thành niên.

Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên như sau:

Trường hợp thứ nhất (theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình) thì cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên là:

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý;

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

Trường hợp thứ hai (theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình) thì cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên là:

Phá tán tài sản của con. Việc phá tán tài sản của con cũng cần có những chứng minh phù hợp và bằng chứng rõ ràng cho hành vi phá tán tài sản của con.

Trường hợp thứ ba (theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình) thì cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên là: Có lối sống đồi trụy;

Trường hợp thứ tư (theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình) thì cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên là: Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Khi có các căn cứ như trên, tòa án có thể ra Quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con cái, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện cho con theo quy định của pháp luật và thời hạn thì có thể áp dụng từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com