Khi ly hôn tài sản sau khi chia sẽ thuộc vợ hay chồng

0
1021

Khi ly hôn vợ chồng có quyền thỏa thuận hoặc nhờ tòa án thực hiện việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân cho vợ chồng, và hậu quả pháp lý của việc này như thế nào?

Tại Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

– Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Phần tài sản còn lại không chia ( ngoài phần đã chia nêu trên: phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung) vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

– Như vậy, nếu vợ chồng mà có thỏa thuận khác sau khi chia, mà thỏa thuận này hợp pháp sẽ được công nhận và áp dụng.

– Thỏa thuận của vợ chồng không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba. Như vậy, quyền của người thứ 3 vẫn được bảo đảm.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com