Khi ly hôn người không được nuôi con có quyền gì

0
1225

Khi ly hôn việc tranh chấp về việc nuôi con thường gay gắt, trong trường hợp vợ hoặc chồng không được tòa án giao cho quyền trực tiếp nuôi con sẽ có quyền và nghĩa vụ gì

Theo quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình thì cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có các quyền và nghĩa vụ sau:

Thứ nhất: Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi. Theo đó người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con với người (cha, mẹ) trực tiếp nuôi con.

Thứ hai: Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Theo đó khi tòa án quyết định giao cho một người vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con thì người còn lại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ phi mỗi vợ chồng trực tiếp nuôi dưỡng một người con chung sau khi ly hôn.

Thứ ba: Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Theo đó việc không ai được ngăn cản, ngăn cấm hay cản trở việc thăm nom, nuôi dưỡng chăm sóc con.

Ngoài các quyền nêu trên, người vợ, người chồng không trực tiếp nuôi con không được lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com