Hủy hoại tài sản dưới 2 triệu có phạm tội

0
5653

Hủy hoại tài sản bao nhiêu tiền thì phạm tội, thông thường pháp luật về Hình sự quy định giá trị tài sản mà bị người khác đập phá, hủy hoại từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ phạm tội, tuy nhiên nhiều trường hợp tài sản bị hủy hoại có giá trị dưới 2 triệu vẫn bị xử lý tội phạm.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự thì tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là:

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Như vậy, nếu giá trị tài sản bị hủy hoại hoặc làm hư hỏng từ 2 triệu đồng trở lên và đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị xử lý về 3 mức hình phạt sau:

Thứ nhất: Phạt tiền có giá trị mức phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng;

Thứ hai: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm (36 tháng);

Thứ ba: Phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (36 tháng).

Những trường hợp dưới đây mặc dù tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng vẫn xử lý tội phạm nếu vi phạm, cụ thể:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

– Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

– Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

– Tài sản là di vật, cổ vật.

Như vậy, không phải cứ tài sản có giá trị từ 2 triệu trở lên mới xử lý tôi phạm, nếu giá trị tài sản dưới 2 triệu nhưng thuộc vào 5 trường hợp trên thì người có hàn vi phạm tội vẫn đối diện với nguy cơ bị xử phạt với 3 loại hình phạt như đã phân tích ở trên.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com