Hướng dẫn nộp đơn kiện tại Tòa án

0
681

Khi có phát sinh các tranh chấp giữa các bên, nếu sau khi thương lượng, hòa giải không thành các bên thường nghĩ đến việc khởi kiện đến Tòa án để bảo vệ quyền lợi, tuy nhiên việc nộp đơn khởi kiện tại Tòa án thế nào thì hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các bạn nắm thêm thông tin cần thiết khi nộp đơn

Việc gửi đơn khởi kiện được quy định tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự về gửi đơn khởi kiện đến Tòa án, theo quy định này thì người khởi kiện sẽ nộp đơn khởi kiện ekemf theo tài liệu chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền theo phương thức nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi theo con đường bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua thư điện tử bằng cổng thông tin cua Tòa án.

Khi gửi trực tiếp tại Tòa án thì người khởi kiện phải chú ý quy trình sau:

Tùy từng tường hợp có Tòa án sẽ ấn định lịch gửi đơn vào ngày nào nên người khởi kiện có thể gọi điện trước hoặc đến trước để xem lịch nộp đơn cho chủ động, cũng có tòa án thì ngày nào cũng nhận đơn do đó cũng có thể không phải kiểm tra trước.

Hồ sơ khởi kiện phải có đơn khởi kiện, đơn phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết về người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi cần bảo vệ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nội dung vụ kiện, yêu cầu và đề nghị Tòa án làm cái gì, kèm theo đơn là những tài liệu nào. Người khởi kiện phải trực tiếp ký vào đơn khởi kiện.

Các tài liệu kèm theo phải là các tài liệu có sao y bản chính, bản chính về thông tin được ghi nhận trong đơn khởi kiện gồm: Thông tin của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, thông tin về nội dung vụ việc…

Người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án và theo hướng dẫn của cán bộ thụ lý hồ sơ, nếu cần phải sửa đổi, bổ sung thì sẽ bổ sung và nộp lại. Trường hợp cán bộ thụ lý chưa phát hiện ra những điều không hợp lý thì sẽ biên nhận nhận hồ sơ và chuyển cho thẩm phán được phân công giải quyết. Khi nghiên cứu đơn cùng hồ sơ thẩm phán có thể ra văn bản yêu cầu Bổ sung đơn khởi kiện và ấn định thời gian hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện.

Người khởi kiện cũng có thể nộp thêm tài liệu chứng minh nghĩa vụ của mình đã chuyển đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện cho Bị đơn theo quy định.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com