Hướng dẫn nộp đơn kiện bằng chuyển phát bưu điện

0
1600

Theo quy định của pháp luật thì người khởi kiện có thể gửi đơn khởi kiện bằng nhiều cách khác nhau như gửi trực tiếp đến Tòa án; gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát bưu chính.

Khi gửi đơn bằng chuyển phát bưu chính thì người khởi kiện phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện gồm đơn khởi kiện và các tài liệu mà mình có. Hồ sơ khởi kiện phải có đơn khởi kiện, đơn phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết về người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi cần bảo vệ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nội dung vụ kiện, yêu cầu và đề nghị Tòa án làm cái gì, kèm theo đơn là những tài liệu nào. Người khởi kiện phải trực tiếp ký vào đơn khởi kiện. Các tài liệu kèm theo phải là các tài liệu có sao y bản chính, bản chính về thông tin được ghi nhận trong đơn khởi kiện gồm: Thông tin của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, thông tin về nội dung vụ việc…

Người khởi kiện có thể nộp theo đường bưu chính bằng dịch vụ chuyển phát nhanh có bảo đảm, có hồi báo thể hiện việc hồ sơ chắc chắn sẽ được gửi đến tận Tòa án và phía Tòa án đã nhận được đơn khởi kiện.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì người khởi kiện phải gửi đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện cho bị đơn, do đó người khởi kiện khi gửi cho Tòa án có thể gửi cả tài liệu chứng minh là mình đã hoàn thành nghĩa vụ gửi cho Bị đơn.

Trong mọi trường hợp người khởi kiện đều phải gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đúng như quy định tại Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Ngày khởi kiện không phải là ngày ghi trên đơn khởi kiện mà là ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com